Workshop med LEGO SERIOUS PLAY

LEGO SERIOUS PLAY er en metode, som kan anvendes til mange former for organisationsudvikling. Metoden er udviklet af LEGO i samarbejde med førende forskere inden for strategi og organisationsadfærd. Den er udviklet på baggrund af viden om leg, læring og kreativitet og sikrer høj grad af medarbejderinvolvering.

Mette Høgsted Organisationsudvikling benytter LEGO SERIOUS PLAY metoden til workshops i forbindelse med:

 • Strategiudvikling
 • Produktudvikling
 • Leder- og teamudvikling
 • Events og personaledage
 • Kick off/opstart af projekter

Hvorfor?

Metoden er meget effektiv til gruppearbejde, fordi gruppen via kreativitet, modeller og metaforer skaber et fælles sprog for udfordringer og udviklingsmuligheder.
Alle deltagere er aktive og der skabes et naturligt rum for at også de mere stille deltagere kommer til orde.

Workshoppen medvirker i kraft af Lego Serious Play metoden til at:

 • Udvikle, forandre og styrke virksomheden indefra
 • Inddrage medarbejdernes viden og engagement som en vigtig del af processen
 • Udforske nye forretningsmuligheder
 • Omsætte mål til konkrete handlinger
 • Styrke virksomhedens samarbejde på tværs af afdelinger og projekter
 • Sikre et fælles sprog og skabe en fælles forståelse for hvor virksomheden skal hen

Hvordan foregår en sådan workshop?

Gennem en grundig ”opvarmning” med Lego Serious Play klodserne, sikres det, at deltagerne kommer i flow og opnår tillid til at hænderne kan bygge meget mere end man umiddelbart tror.

Derefter er der fokus på at arbejde med specifikke modeller og øvelser, som hjælper målet med workshoppen på vej. Er det fx en strategiworkshop, vil øvelserne handle om, at få bygget et fælles udgangspunkt for hvor virksomheden er i dag og hvor virksomheden gerne vil hen.  

Processen slutter altid af med en opsamling på, hvad ved vi nu, hvilke handlinger skal vi udføre og hvem gør hvad.

Workshops med Lego Serious Play tilrettelægges altid efter virksomhedens konkrete behov – både i forhold til indhold og tidsramme.

Er du interesseret i at høre mere om en workshop med LEGO® SERIOUS PLAY®, så er du altid velkommen til at kontakte mig på 21 26 35 73 eller på mail@mettehoegsted.dk. Du kan også skrive dit navn og nummer i boksen øverst til højre på denne her side, så kontakter jeg dig hurtigst muligt.