Kategoriarkiv: Angst

Brug følelser og bliv bedre til at lede frustrationer

Når jeg arbejder med følelser i ledelse tager jeg udgangspunkt i de fire grundfølelser, som i psykologiens verden er defineret som angst, vrede, glæde og sorg. Alle andre følelse, som vi kender og kan sætte ord på, udspringer af disse helt grundlæggende og eksistentielle følelser.

Hvad er frustrationer

Frustration er en følelse, som jeg jævnligt møder i små og store virksomheder. En følelse, som der bliver brugt meget tid på at snakke om, bearbejde og rumme og som smitter og vokser, hvis ikke den bliver håndteret rigtigt.

Frustrationer har forskellig udspring

Frustration har som oftest sit udspring i enten vrede eller angst. Ønsker du, som leder, at skabe forandring, kan du håndtere frustrationen, ved at bruge din indlevelsesevne og arbejde med en hypotese om, hvilken grundfølelse der “styrer” din medarbejder.

Hvis følelsen stammer fra vrede, kunne din hypotese fx. være, at medarbejderen er helt grundlæggende vred over noget, som vedkommende ikke har fået sagt eller ikke har følt sig hørt eller forstået omkring.

Hvis følelsen stammer fra angst, kunne din hypotese fx. være, at medarbejderen helt grundlæggende er bange for at miste sit job, bange for ikke at leve op til egne eller andres forventninger eller er dybt bekymret over ikke at slå til.

I begge tilfælde dækker frustrationen bevidst eller ubevidst over vrede eller angst, som kan være svære følelser at rumme, erkende og håndtere.

Frustationer skal ikke håndteres overfladisk

Min erfaring er, at frustration ikke formindskes, hvis den kun håndteres “overfladisk”.

Måske bliver du også selv frustreret over, at medarbejderen står i stampe…Du kan derfor med fordel spørge dig selv, om din egen grundfølelse er vrede eller angst?

Er du vred over, at medarbejderen igen “brokker sig”. Er du vred på dig selv over, at du ikke har kommunikeret klart og tydeligt eller er du måske i virkeligheden bange for, ikke at lykkedes som leder, – at du ikke er god nok?

Indsigt og bevidsthed omkring frustrationer

Når du har opnået denne indsigt og bevidsthed, så er det min erfaring, at du er meget bedre rustet til at møde din medarbejder i hans eller hendes grundfølelse – i stedet for at møde medarbejderen i frustrationen eller i værste fald ud fra din egen grundfølelse, – fx. i angsten for ikke at være god nok.

Alene opmærksomheden på hvilke følelser, der er på spil for dig og for din medarbejder, kan ændre din måde at håndtere frustrationen på – du vil bevidst eller ubevidst gøre noget andet, end det du plejer at gøre – og lur mig, om ikke frustrationen aftager…

Bedste hilsner

Mette